Mjölkbonden Martin Björn: Måste ha regn före midsommar

Många bönder befarar att det kommer bli stor brist på foder till djuren på grund av torkan. Men än finns det hopp.

Läs mer på sverigsradio.se