Resultatet av hyresgästankäten 2021

Tack alla Ni som svarade och grattis till vinnarna. Det är 24:e året som elever på Fenix genomför vår enkät. Enkäten är från och med i år uppdelad i 3 områden – Trygghetsboenden för sig, övriga i Skillingaryd samt övriga i Vaggeryd. Vi får något sämre betyg på vissa frågor men överlag är resultatet bra. Med tanke på att vi inte varit inne i lägenheterna annat än i akuta ärenden under pandemin, på över ett år nu, visar resultatet att hyresgästerna förstår att vi varit tvungna att låta bli. Vi har väldigt nöjda hyresgäster på våra trygghetsboenden. Detta trots att vi inte har kunnat bedriva vår verksamhet som vanligt under pandemin. Vi tackar alla hyresgäster för den förståelse dom visat och hoppas att vi snart är igång igen.

Läs mer på vsbo.se