Risk för brunt dricksvatten i Vaggeryd mellan 18 maj – 6 juni

Tekniska kontoret kommer på grund av järn och mangan i det kommunala vattnet att luft och vattenspola ledningarna under några veckor framöver. Spolningarna medför en ökad risk för brunt vatten. Klicka här och läs mer om hur du ska gå till väga om du drabbas.

Läs mer på vsbo.se