Riskbruk av alkohol minskar bland gravida

Andelen gravida med riskbruk av alkohol har sjunkit de senaste åren i Jönköpings län, precis som i landet som helhet. I länet ligger riskmissbruket under riksgenomsnittet.

– Det har minskat och det är väldigt positivt. Men man kan ju tycka att det ändå ligger högt, säger Pi Högberg, utredare på Folkhälsomyndigheten, till nyhetsbyrån Siren.

Läs mer på svt.se