Så stora skulder har boende i Finnveden

Riksbanken varnar för att svenskarna blir allt mer skuldsatta. Även lokalt är skulderna höga. Allra högst är bolåneskulderna i Vaggeryd, tätt följt av Värnamo.

Läs mer på varnamonyheter.se