Samarbete för framtiden

Kompentent arbetskraft inom industri- och teknikyrken är något som företag i vår region efterfrågar. Vad görs för att få fler unga intresserade av att jobba inom teknik-och industribranschen? Vad innebär en utbildning på TE eller IN på Fenix och hur kan vi samarbeta på bästa sätt?

Läs hela artikeln