Samarbete skapar möjligheter

Näringslivet,skolan och kommunen har ett gemensamt problem, samtidigt har vi en stor möjlighet för framtiden.

Läs hela artikeln