Sociala medier ska locka fler tjejer till teknikprogrammet

För få tjejer söker till teknikprogrammet. Det menar arbetsgivarorganisation Teknikföretagen som satsar på att få fler tjejer att välja teknik.

Läs mer på sverigsradio.se