Stor ensamhet bland äldre i länet

Socialstyrelsen gör årligen en brukarundersökning där de äldre invånarna i landets kommuner får svara på ett flertal frågor. Undersökningen för 2019 visar bland annat att det råder stor ensamhet i länet.

Läs mer på svt.se