Svårt att anvisa bostäder till flyktingar

Kommunerna i länet har svårt att erbjuda bostäder till de flyktingar som anvisats av Migrationsverket. Av länets tretton kommuner är det bara fyra som hittills lyckats få fram tillräckligt många bostäder.

Läs mer på svt.se