Vaggeryd på 16:e plats i Ekomatsligan

Vaggeryd.se: Måndagen den 13 oktober premierades Ekomatsligans vinnare med god hjälp av Bosse Rappne. 59 kommuner och landsting fick diplom för höga ekologiska inköp under 2013. Premieringen skedde under festliga omständigheter och kombinerades med många intressant föreläsare och trendiga presentationer på temat ”Klimatsmarta matvanor”. Även för år 2013 hamnar Vaggeryds kommun i toppskicktet med 34 procent ekologiska inköp, med den andelen hamnar Vaggeryds kommun på 16:e plats i landet. 2012 var siffran 27 procent. – Det är positivt att vi kan öka andelen. Jag hoppas att vi kan fortsätta ligga på den här nivån eller öka, säger Ove Gustavsson, kostchef som var med på prisutdelningen. Borlänge och Lund delade på första platsen i årets Ekomatsligan med 49 procent ekologiska inköp vardera.

Läs hela nyheten