Codeq AB – Codeq rekryterar föreståndare

Som föreståndare ansvarar Du för samordningen av verksamhetens operativa drift, dvs planering, innehåll, utvärdering och uppföljning.

Du har ansvaret för att verksamheten följer lagkrav samt att verksamheten bibehåller dess goda rykte och renommé. Vidare kommer du ha det ekonomiska ansvaret för verksamheten samt personalansvar och arbetsmiljöansvar.

Du är kontaktperson gentemot kommunen, gode män, förvaltare, föräldrar m.fl.

 

Läs mer och ansök här: Codeq rekryterar föreståndare

Läs mer på gnosjoregion.se