Ayman gjorde film om Svenska för invandrare

Under tiden Ayman Hassdo från Syrien har gått SFI-utbildningen på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd, har han dokumenterat utbildningen med att göra en 40 minuter lång film.

Läs mer på sverigsradio.se