Center för hållbar pressgjutning etableras i Jönköping 2026

Under tisdagens invigning av Elmia Subcontractor levererade Pia Sandvik, nytillträdd vd för Teknikföretagen, en glädjande nyhet i öppningsanförandet. Center för hållbar pressgjutning kommer att etableras i Jönköping under våren 2026. Centret är en gemensam satsning som leds av RISE tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan i Jönköping.
Läs mer på rjl.se

Beslut i korthet från regionfullmäktige

Under sammanträdet den 7-8 november fastställde regionfullmäktige bland annat tandvårdstaxan inom Folktandvården för 2024. Ledamöterna debatterade två interpellationer och en motion samt delårsrapport 2. Förutom mötesdagordningen fick även ledamöterna information om den nya demokratiberedningen och utbildning om mänskliga rättigheter utifrån Agenda 2030.
Läs mer på rjl.se

Invigning av ny sprututbytesmottagning på Nässjö vårdcentrum

Nu har en ny sprututbytesmottagning öppnat på Nässjö vårdcentrum. Därmed har Region Jönköpings län tre mottagningar för att kunna dela ut rena injektionsverktyg till personer som injicerar droger. Det främsta syftet med mottagningarna är att minska spridningen av blodburna infektioner men ger också andra möjligheter till hälsofrämjande insatser för de som besöker mottagningen.
Läs mer på rjl.se

Nu startar årets vaccinationskampanj

Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre att vaccinera sig mot covid‐19, influensa och pneumokocker. Den här veckan startar den nationella vaccinationskampanjen. Insatserna är planerade för att ge bästa möjliga skydd under höst‐ och vinterperioden när sjukdomarna sprids som mest.
Läs mer på rjl.se