Beslut i korthet från regionfullmäktige

Under sitt sammanträde den 3 oktober fattade regionfullmäktige beslut om ombyggnation av röntgenavdelningens lokaler på Ryhov, till ett nytt CT-labb. Ett flertal ärenden fick utökad finansiering. Sex interpellationer och två motioner debatterades. Här följer beslut i korthet från regionfullmäktige.
Läs mer på rjl.se

Regionfastigheter får årets hållbarhetspris – hedersomnämnande till Stora Segerstad naturbrukscentrum

Årets hållbarhetspris inom Region Jönköpings län går i år till Regionfastigheter för deras målmedvetna arbete med att återbruka byggkomponenter som både kan minska miljöpåverkan och reducera kostnader. Stora Segerstad naturbrukscentrum får årets hedersomnämnande för att ha skapat en hållbarhetskultur i undervisningen.
Läs mer på rjl.se