Ljust grön mossa

I fuktiga, orörda granskogar växer det många olika mossor. Grönskan på marken varierar därför där från ljust grön som färgtonen på blåbärsblad i början av maj till mörkt grön som en granskog vilken ses växa i horisonten. Mossorna har benämningar såsom granvitmossa, thujamossa, sidenmossa, praktstjärnmossa, äppelmossa, revlevermossa, björnmossa och skogsbjörnmossa. Här följer en liten snärtig mossdikt som finns med i min samling ”Naturlyrik”.

 

 

Se
mörkt grön grangren
över ljust grön mossa
i ett visst ljus