Min far

När min far gick bort blev jag ledsen och besviken. Även häpnad väcktes. Kanske trodde jag att jag inte kunde bli faderslös.

Några år efter hans bortgång skrev jag en dikt om min saknad. Dikten finns med i min debutsamling och publicerades i sin helhet på Jönköpings-Postens kultursida. Läs gärna den nedan.

 

 

Jag öppnar
en garderob
där det hänger
30 medvetslösa år
De är ingen
och många ting
De är inte han
men många av hans kläder
De är inte min far
men många av hans år