Fler går på hälsosamtal efter inbjudan via telefon

För att fler ska gå på sitt hälsosamtal krävs ett telefonsamtal från vårdcentralen, det räcker inte med inbjudan via post. Det visar forskning från doktoranden Lisbeth Johansson. Studierna visar också att personalen vill ha utbildning för att kunna genomföra hälsosamtalen på rätt sätt.
Läs mer på rjl.se