Jag skriver metapoesi

Har ni stött på ordet ”metapoesi”? Jag skulle inte tro det. ”Metapoesi” betyder ’poesi om poesi’. I en metapoetiskt dikt kan det förekomma kommentarer om hur dikten kom till. En annan variant är att poeten i sin dikt uttrycker önskemål om hur dikten ska se ut när den är klar. Man brukar även kalla det för metapoesi, när diktjaget refererar till andras dikter.

I min andra diktsamling vars titel är ”Naturlyrik” ingår en metapoetisk dikt, som citerades på Kvällspostens kultursida i oktober förra året. Läs gärna den nedan!

 

 

 

Jag skulle vilja
skriva en dikt
som bestod av
två ord:
grönsångare
kärrviol